Tone Hermansen
Om meg

Om meg

 MELLOM STEDER

Hva fester seg til minne?
Minnene fra barndomsbyen Lillehammer har dannet sanselige opplevelser som er bærebjelken i arbeidet. Søndre Park med vakre fargerike blomster, Maihaugen museum med bondekultur, mystikk og rik ornamentikk på bygninger og inventar. Familien har gjennom generasjoner skapt vakre bruksgjenstander i tre og tekstil som varige minner. Min bestefar har betydd mye for meg.

Folkekultur og folkekunst er en rik arv. Mine arbeider har referanser til denne arven.
Jeg arbeider friere uten å følge faste mønster. Intuitivt oppstår fargeklanger lag på lag som landskap hvor kraften i naturen er essensen. Bildene kan være minner fra steder jeg har en tilknytning til som Lofoten, Oslo, Nesset og København. Elementer fra folkekunsten som bl. a trekant, sirkel og vernetegn integreres i bildene som dekor på landskap som sammen danner nye kulturlandskap. Ved å risse og skrape i malingen gjennoppstår fargene fra lagene under.

Søndre Park, Lillehammer
Maihaugen, Lillehammer

Hvervenbukta Oslo
Botanisk Hage, Oslo
Nesset, Ås
Svolvær, Lofoten
Ramberg, Lofoten